God start

Forældre ser med en vis uro frem til, at deres barn skal til at starte i dagpleje. I mange tilfælde er det første gang, at barnet skal være væk  hjemme fra og passes af andre i længere tid. Det indbefatter, at man som forældre må give slip på barnet og overlade det til mennesker, man ikke kender særligt godt.

En indkøring er ikke kun for barnets skyld. Det er jo også mor og far, der "starter" i dagpleje. Det er en stor tillidserklæring at overlade sit barn til en fremmede.

Indkøring i dagpleje

Spørg løs. Des mere tryg, I som forældre er, jo nemmere er det at aflevere barnet. Vis barnet at du er tryg ved den voksen i har valgt til dagplejer/mig, for så vil barnet have lettere ved at acceptere afleveringen. Dit barn fornemmer, hvordan du har det og reagerer derpå. Selv verdens bedste pædagog, eller dagplejer, kan ikke gøre barnet trygt, hvis forældrene ikke er trygge ved dagplejeren.


Sæt tid af

For både forældre og barn er det første farvel svært!  Når barnet indkøres, er det helt normalt, at det reagerer med gråd og fortvivlelse. Det har jo endnu ikke fået den erfaring, at mor eller far kommer tilbage igen og henter det. For nogle børn kan det tage adskillige uger at falde til. Gå, når du har besluttet dig - også selv om dit barn er ked af det. Gråden stopper ofte, når forældrene er ude af syne.

Øv jer, før barnet starter i pasning ved at sige farvel og goddag til barnet, når en af jer går. Skal den ene ned at handle, er det en god idé at træne ved at sige "farvel, mor skal ned at handle, jeg kommer snart igen".

Det er vigtigt, at barnet får tryghed gennem en fast rutine i indkøringsforløbet. Hverdagen for et lille barn skal helst være forudsigelig. Efter den første uge, og i hele indkøringsperioden, bør barnet derfor helst afleveres og hentes samme tid hver dag.