Aflevering

Giv barnet tid til at vænne sig til at være i dagplejen om morgenen, men bliv aldrig i alt for lang tid.

Hvis barnet er ked af det og græder, fordi det ved, I skal gå, gør det ofte situationen nemmere for barnet, hvis afleveringen af barnet er kort. Ved at trække tiden ud eller komme tilbage, når I først har sagt farvel, bliver afleveringen ofte sværere for barnet, fordi det bliver i tvivl om Jeres hensigter – går I eller bliver I?

Barnet skal også være klar over, at der er handling bag Jeres ord, når I siger farvel. Det er naturligvis svært at sige farvel til sit barn, når det græder, men oftest går det meget hurtigt over og barnet går i gang med at lege.

Dit barn reagerer på fornemmelsen af, at der er noget at græde over, fordi du er ked af at skulle gå.

Børn har godt af faste rutiner.  Hjælp barnet, vink farvel i det samme vindue hver dag. Små faste ritualer kan gøre afskeden lidt lettere.

Husk, at det er indkodet i børn fra naturens hånd, at de skal gøre, hvad de kan for at få mor eller far til at blive.

Lad være med at gå, uden at barnet ved det. Du risikerer, at dit barn ender med at tro, at ”mor og far kan forsvinde, hvis jeg vender ryggen til.”

Vi kan evt. lave en aftale om du ringer/sms'er 10-15 minutter efter, du er gået, så du kan høre barn er okay. Som regel holder gråden hurtigt op. Jeg nok skal ringe og fortælle dig, hvis barnet bliver ved med at være ked af det.

Afhentning

Det kan være en god ide at huske... Barnet har været her hele dagen og forventer faktisk "nu skal jeg hjem" når i kommer. Selvfølgelig skal der være plads og tid til at spørger og fortælle.

Husk stil ikke spørgsmålet : vil du med hjem ? det kan hurtig give en konflikt for et træt barn - sig hellere ; Nu skal vi hjem, kom så finder vi dit tøj.Cool

 

Af hensyn til barnets sikkerhed, må barnet kun udleveres til forældrene. Hvis man ønsker, at andre skal hente barnet, skal man sige det om morgenen ved aflevering eller evt sms/telefonopkald i løbet af dagen, dog udlevere jeg kun barnet til personer jeg ved må afhente.