Kontakt til Viborg kommune

Grethe Elgaard
Tlf. 87871210
Dagplejekontoret
(Godkendelse og tilsyn)
Træffes mandag 13:00-15:30
E-mail: Gre@viborg.dk

Sabrina Retting Kjærulff
87 87 10 78
Dagtilbudsafdelingen
(Ansøgninger, økonomi, bevilliger)
E-mail: srk@viborg.dk