I tilfælde af barnet bliver syg mens det er hos mig, bliver i kontaktet og skal afhente barnet hurtigst muligt.

 Rask melding skal ske dagen før barnet kommer tilbage i dagplejen inden kl 19.00.

 
Ved sygdom skal barnet holdes hjemme, grundet smittefare og fordi jeg ikke kan yde den nødvendige omsorg til det enkelte barn.  Barnet skal kunne følge en normal dag i dagplejen, uden at kræve ekstra pleje. 
 
Jeg følger anbefalingerne fra Viborg sygehus & Sundhedsstyrelsen.
 At være i dagpleje, er en dag på arbejde Waou